Masinski Vijak

Masinski vijak DIN84A 3x16
KM 0.03

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 3x30
KM 0.03

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x6
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x8
KM 0.01

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x10
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x12
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x14
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x16
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x18
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x20
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x22
KM 0.02

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x25
KM 0.03

Cijena bez PDV-a


Masinski vijak DIN84A 4x28
KM 0.03

Cijena bez PDV-a