Boreri SDS Max Quadro

Borer SDS Max quadro 12x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 32.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 12x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 45.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 14x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 38.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 14x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 45.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 16x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 41.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 16x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 47.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 18x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 44.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 18x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 48.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 20x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 45.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 20x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 49.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 22x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 49.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 22x650
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 55.99

Cijena bez PDV-a


Borer SDS Max quadro 24x520
Udarni borer sa samocentrirajucim vrhom i reljefno brusenim zljebovima. Ostrica kaljena u vakum
KM 53.99

Cijena bez PDV-a